Monthly Archives: December 2016
Alerta legislativă – Vineri, 30 decembrie 2016
Alerta legislativă – Vineri, 30 decembrie 2016

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1067 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 937/2016 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor întreprinderilor mici și mijlocii. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1068 a fost publicat […]

Alerta legislativă – Joi, 29 decembrie 2016
Alerta legislativă – Joi, 29 decembrie 2016

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1059 a fost publicat Ordinul 3698/2016 emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular, precum și pentru modificarea Ordinului nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. Consultați și descărcați documentul. […]

Senat & Camera Deputaților: Propuneri legislative aflate la promulgare – Miercuri, 28 decembrie 2016
Senat & Camera Deputaților: Propuneri legislative aflate la promulgare – Miercuri, 28 decembrie 2016

  Propunere legislativă privind procedura interpretării actelor normative Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   Propunere legislativă privind modificarea şi completarea legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   Propunere […]

Alerta legislativă – Miercuri, 28 decembrie 2016
Alerta legislativă – Miercuri, 28 decembrie 2016

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1054 a fost publicată Norma 41/2016 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru modificarea și completarea Normei nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   […]

Proiecte legislative – Marți, 27 decembrie 2016
Proiecte legislative – Marți, 27 decembrie 2016

  Ministerul Finanțelor Publice a publicat Proiectul de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile. Data limită pentru trimiterea de propuneri/observații este 2 ianuarie 2017 (publicinfo@mfinante.ro). Consultați […]

Alerta legislativă – Marți, 27 decembrie 2016
Alerta legislativă – Marți, 27 decembrie 2016

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1047 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 905/2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 a fost publicat Regulamentul 5/2016 emis de Fondul de Garantare a Depozitelor […]

Alerta legislativă – Vineri, 23 decembrie 2016
Alerta legislativă – Vineri, 23 decembrie 2016

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1040 a fost publicată Norma 40/2016 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 6/2015 priving gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în […]

Alerta legislativă – Joi, 22 decembrie 2016
Alerta legislativă – Joi, 22 decembrie 2016

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1033 a fost publicat Ordinul 103/2016 emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 98/2015. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   În Monitorul […]

Senat & Camera Deputaților: Propuneri legislative aflate la promulgare – Miercuri, 21 decembrie 2016
Senat & Camera Deputaților: Propuneri legislative aflate la promulgare – Miercuri, 21 decembrie 2016

  Proiect de Lege privind eliminarea unor taxe, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   Propunere legislativă privind procedura interpretării actelor normative Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   Propunere […]

Alerta legislativă – Miercuri, 21 decembrie 2016
Alerta legislativă – Miercuri, 21 decembrie 2016

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1027 a fost publicat Ordinul 2237/2016 emis de ministrul finanțelor publice și de ministrul afacerilor externe privind aprobarea criteriilor de selecție și a modalității de organizare a concursului de ocupare a funcției contractuale de consilier financiar bancar din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro […]

Showing 1 of 4 (4 Pages)Next Page »