Monthly Archives: January 2017
Alerta legislativă – Marți, 31 ianuarie 2017
Alerta legislativă – Marți, 31 ianuarie 2017

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 86 a fost publicat Ordinul 166/2017 emis de ministrul finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile. Consultați și descărcați […]

Alerta legislativă – Luni, 30 ianuarie 2017
Alerta legislativă – Luni, 30 ianuarie 2017

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 79 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   În Monitorul Oficial, Partea I nr. […]

Alerta legislativă – Vineri, 27 ianuarie 2017
Alerta legislativă – Vineri, 27 ianuarie 2017

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 a fost publicat Ordinul 112/2017 emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru stabilirea competenței privind preluarea și valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora. Consultați și descărcați documentul. […]

Alerta legislativă – Joi, 26 ianuarie 2017
Alerta legislativă – Joi, 26 ianuarie 2017

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 65 a fost publicat Ordinul 1600/2016 emis de directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține […]

Alerta legislativă – Miercuri, 25 ianuarie 2017
Alerta legislativă – Miercuri, 25 ianuarie 2017

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 62 a fost publicat Ordinul 2/2017 emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuție a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuție a gazelor naturale. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea […]

Senat & Camera Deputaților: Propuneri legislative aflate la promulgare – Miercuri, 25 ianuarie 2017
Senat & Camera Deputaților: Propuneri legislative aflate la promulgare – Miercuri, 25 ianuarie 2017

  Propunere legislativă privind procedura interpretării actelor normative Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   Propunere legislativă privind modificarea şi completarea legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   Propunere […]

Alerta legislativă – Marți, 24 ianuarie 2017
Alerta legislativă – Marți, 24 ianuarie 2017

  În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L18 a fost publicată Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/115 a Comisiei din 20 ianuarie 2017 de autorizare a introducerii pe piață a extractului de soia fermentată ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului. Consultați și descărcați documentul. Solicitați […]

Alerta legislativă – Luni, 23 ianuarie 2017
Alerta legislativă – Luni, 23 ianuarie 2017

  În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L17 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2017/104 al Comisiei din 19 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 148/2013 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții […]

Alerta legislativă – Vineri, 20 ianuarie 2017
Alerta legislativă – Vineri, 20 ianuarie 2017

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 58 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 59 a fost publicat Ordinul 49/2017 emis de ministrul tineretului și sportului pentru […]

Alerta legislativă – Joi, 19 ianuarie 2017
Alerta legislativă – Joi, 19 ianuarie 2017

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 29/2017 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului […]

Showing 1 of 3 (3 Pages)Next Page »