Alerta legislativă – Joi, 30 martie 2017

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 217 a fost publicat Ordinul emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul 53/2013.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 217 a fost publicat Ordinul emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei privind modificarea și completarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul 182/2015.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 218 a fost publicată Hotărârea Guvernului privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 219 a fost publicată Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2016 pentru modificarea și completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 219 a fost publicată Decizia nr. 61 din 7 februarie 2017 pronunțată de Curtea Consitutțională referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind procedura interpretării actelor normative, în ansamblu, precum și în special ale art. 3 alin. (1) prin raportare la anumite articole din lege.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 219 a fost publicat Ordinul emis de ministrul sănătății privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 219 a fost publicat Ordinul emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei privind modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului național de transport al gazelor naturale.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 220 a fost publicată Hotărârea Guvernului privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

Similar Articles

Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1023 a fost publicat Ordinul emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea instrucțiunilor de completare a numărului
Senat & Camera Deput...   Proiect de Lege privind eliminarea unor taxe, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 175 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului pentru completarea art. 44 din OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1000 a fost publicat Ordinul 995/2016 emis de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizați. Consultați și
Proiecte legislative R... Ministerul Energiei a publicat Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin
Proiecte legislative R...   Ministerul Finanțelor Publice a publicat Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 108 a fost publicat Ordinul 164/2017 emis de ministrul finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1017 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 903/2016 pentru aprobarea Planului național de mobilitate. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 86 a fost publicat Ordinul 166/2017 emis de ministrul finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 217 a fost publicat Ordinul emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *