Alerta legislativă – Marți, 28 martie 2017

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 210 a fost publicată Legea privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 210 a fost publicată Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 211 a fost publicată Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 24 ind. 1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 a fost publicat Ordinul emis de ministrul transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.397(95) a Comitetului de siguranță maritimă din 11 iunie 2015.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 a fost publicat Ordinul emis de ministrul afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

Similar Articles

Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 210 a fost publicată Legea privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Consultați
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 a fost publicat Ordinul 240/2017 emis de ministrul finanțelor publice privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate
Ghidul “România in...   SAI Erste Asset Management SA coordonează şi desfăşoară activităţi de administrare a investiţiilor din cadrul Grupului Erste – din care face parte și Banca Comercială Română (BCR)
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1059 a fost publicat Ordinul 3698/2016 emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular, precum
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 17 a fost publicat Ordinul 3731/2016 emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 62 a fost publicat Ordinul 2/2017 emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea
Revista presei de busines...   Forbes.ro: Flight Refund: România se situează pe locul patru în Europa Centrală și de Est la anularea sau întârzierea zborurilor România se află pe locul al patrulea
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 181 a fost publicat Ordinul emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru completarea Anexei nr. 1 la Ordinul
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1003 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 925/2016 pentru modificarea și completarea HG nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 a fost publicat Ordinul emis de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *