Alerta legislativă – Miercuri, 29 martie 2017

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 a fost publicată Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 a fost publicată Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 214 a fost publicată Legea pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 214 a fost publicată Legea privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 214 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 214 a fost publicat Ordinul emis de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru cererile de plată depuse începând cu anul 2016 de beneficiarii măsurii 215 “Plăți privind bunăstarea animalelor – pachetul a) – porcine și pachetul b) – păsări” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 a fost publicată Hotărârea Guvernului privind abrogarea HG nr. 800/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizație de punere pe piață în România.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 a fost publicat Ordinul emis de ministrul sănătății pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

Similar Articles

Senat & Camera Deput...   Propunere legislativă privind procedura interpretării actelor normative Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   Propunere legislativă privind modificarea
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 a fost publicat Ordinul emis de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor
Proiecte legislative R...   Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a publicat Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea OUG nr. 23/2004 privind stabilirea
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 a fost publicat Ordinul 4/2017 emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire
Senat & Camera Deput...   Propunere legislativă privind procedura interpretării actelor normative Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   Propunere legislativă privind modificarea
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 95 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 33/2017 privind modificarea HG nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 135 a fost publicat Ordinul 10/2017 emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei privind modificarea și completarea Metodologiei
Proiecte legislative R...   Ministerul Energiei a publicat Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, versiunea revizuită după perioada de consultare publică. Documentul este supus procedurii de evaluare
Proiecte legislative R...   Ministerul Finanțelor Publice a publicat Proiectul de Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale și pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 986 a fost publicată Norma 39/2016 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară privind asigurările auto din România. Consultați și descărcați documentul. Solicitați

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *