Alerta legislativă – Vineri, 24 martie 2017

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 204 a fost publicat Ordinul emis de ministrul educației naționale pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 204 a fost publicată Hotărârea adoptată de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea 325/2005.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 205 a fost publicată Hotărârea Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 205 a fost publicat Ordinul emis de președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și de ministrul sănătății privind aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor privind cazeinele și cazeinații destinați consumului uman.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 205 a fost publicat Ordinul emis de ministrul sănătății privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2017, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 206 a fost publicată Hotărârea Guvernului privind aplicarea unor corecții financiare în cadrul Programului operațional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013 și efectuarea unor operațiuni de regularizare financiară.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 206 a fost publicat Ordinul emis de directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul 819/2016.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

Similar Articles

Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 183 a fost publicat Ordinul emis de președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modificarea Ordinului 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecție pentru
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 178 a fost publicat Ordinul emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare pentru
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 204 a fost publicat Ordinul emis de ministrul educației naționale pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în
Alerta legislativă ̵...   În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L9 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2017/67 al Comisiei din 4 noiembrie 2016 de modificare a anexei II la Regulamentul
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 a fost publicat Ordinul 4/2017 emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 a fost publicată Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro
Proiecte legislative R...   Ministerul Finanțelor Publice a publicat Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1033 a fost publicat Ordinul 103/2016 emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei pentru autorizarea operatorilor economici care
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 a fost publicată Decizia adoptată de Consiliul Național al Audiovizualului pentru modificarea Deciziei CNA 72/2012 privind condițiile de eliberare și modificare
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 a fost publicat Ordinul 1550/2016 emis de directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea Regulamentului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *