Alerta legislativă – Vineri, 24 martie 2017

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 204 a fost publicat Ordinul emis de ministrul educației naționale pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 204 a fost publicată Hotărârea adoptată de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea 325/2005.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 205 a fost publicată Hotărârea Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 205 a fost publicat Ordinul emis de președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și de ministrul sănătății privind aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor privind cazeinele și cazeinații destinați consumului uman.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 205 a fost publicat Ordinul emis de ministrul sănătății privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2017, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 206 a fost publicată Hotărârea Guvernului privind aplicarea unor corecții financiare în cadrul Programului operațional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013 și efectuarea unor operațiuni de regularizare financiară.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 206 a fost publicat Ordinul emis de directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul 819/2016.

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

Similar Articles

Proiecte legislative R...   Ministerul Finanțelor Publice a publicat Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea
10 sfaturi despre bani of...   Warren Buffett este, conform Forbes Real Time, al doilea cel mai bogat om din lume, cu o avere de aproximativ 74 de miliarde de dolari, după Bill Gates
Proiecte legislative R...   Ministerul Finanțelor Publice a publicat Proiectul de Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale și pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 108 a fost publicat Ordinul 164/2017 emis de ministrul finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 998 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 901/2016 pentru modificarea și completarea HG nr. 1236/2012 privind stabilirea cadrului instituțional și
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 110 a fost publicat Ordinul 511/2017 emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului 3698/2015 pentru
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din OUG
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1003 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 925/2016 pentru modificarea și completarea HG nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1017 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 903/2016 pentru aprobarea Planului național de mobilitate. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților
Proiecte legislative R...   Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a publicat Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *