Our Blog
Alerga legislativă – Joi, 23 martie 2017
Alerga legislativă – Joi, 23 martie 2017

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 201 a fost publicat Ordinul emis de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale privind nominalizarea punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepția ariilor naturale protejate. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   În […]

Alerta legislativă – Miercuri, 22 martie 2017
Alerta legislativă – Miercuri, 22 martie 2017

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 199 a fost publicat Ordinul emis de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsurile 10 “Agromediu și climă”, 11 “Agricultura ecologică” și 13 “Plăți pentru zone care confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, și […]

Alerta legislativă – Marți, 21 martie 2017
Alerta legislativă – Marți, 21 martie 2017

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 a fost publicată Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   În Monitorul Oficial, Partea I […]

Alerta legislativă – Luni, 20 martie 2017
Alerta legislativă – Luni, 20 martie 2017

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 a fost publicat Ordinul emis de președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor cu privire la procedura de autorizare pentru siguranța alimentelor a unităților producătoare de semințe germinate. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   În […]

Alerta legislativă – Vineri, 17 martie 2017
Alerta legislativă – Vineri, 17 martie 2017

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 a fost publicată Decizia adoptată de Consiliul Național al Audiovizualului pentru modificarea Deciziei CNA 72/2012 privind condițiile de eliberare și modificare a avizului de retransmisie. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 191 a fost publicată Hotărârea adoptată de […]

Alerta legislativă – Joi, 16 martie 2017
Alerta legislativă – Joi, 16 martie 2017

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 a fost publicat Ordinul emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declarației vamale la import, aprobate prin Ordinul 1885/2016. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   În […]

Alerta legislativă – Miercuri, 15 martie 2017
Alerta legislativă – Miercuri, 15 martie 2017

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 183 a fost publicat Ordinul emis de președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modificarea Ordinului 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecție pentru evaluarea ex-ante a documentațiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică care intră sub incidența art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, respectiv sub […]

Alerta legislativă – Marți, 14 martie 2017
Alerta legislativă – Marți, 14 martie 2017

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 181 a fost publicat Ordinul emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru completarea Anexei nr. 1 la Ordinul 531/2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea […]

Alerta legislativă – Luni, 13 martie 2017
Alerta legislativă – Luni, 13 martie 2017

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 178 a fost publicat Ordinul emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară și a Normelor tehnice privind utilizarea și completarea declarației de depozitare temporară. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea […]

Alerta legislativă – Vineri, 10 martie 2017
Alerta legislativă – Vineri, 10 martie 2017

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 175 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului pentru completarea art. 44 din OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art. 26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în […]

« Previous PageShowing 2 of 12 (12 Pages)Next Page »