Senat & Camera Deputaților: Propuneri legislative aflate la promulgare – Miercuri, 29 martie 2017

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei şi sportului nr. 69/2000

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington, la 14 aprilie 2016

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 77/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 164 din 24 iunie 2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Următoarea serie – cu actualizările de rigoare –  va fi publicată Miercuri, 5 aprilie 2017.

Similar Articles

Senat & Camera Deput...   Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 – Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2017-2019 Consultați și descărcați documentul. Solicitați
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 141 a fost publicat Ordinul 142/2017 emis de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și de ministrul mediului privind aprobarea măsurilor de
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 122 a fost publicat Ordinul 115/2017 emis de președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind stabilirea detaliilor tehnice pentru efectuarea bonității
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din OUG
Vizualizarea vocii –...   Conform unor studii, vorbitul în public reprezintă cea mai mare frică a oamenilor. În egală măsură, considerăm că reprezintă și una dintre cele mai importante abilități
Senat & Camera Deput...   Propunere legislativă privind procedura interpretării actelor normative Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.   Propunere legislativă privind modificarea
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 a fost publicată Decizia adoptată de Consiliul Național al Audiovizualului pentru modificarea Deciziei CNA 72/2012 privind condițiile de eliberare și modificare
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 a fost publicată Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul
Alerta legislativă ̵...   În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L327 a fost publicat Regulamentul (UE) 2016/2105 al Comisiei din 1 decembrie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 a fost publicat Ordinul 1051/2016 emis de ministrul sănătății și de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea anexei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *