Senat & Camera Deputaților: Propuneri legislative aflate la promulgare – Miercuri, 5 aprilie 2017

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei  de urgență Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei şi sportului nr. 69/2000

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

x Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington, la 14 aprilie 2016

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor detransport naval în porturi şi pe căi navigabile

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.


De la ultima serie (Miercuri, 29 martie 2017) au fost promulgate următoarele legi:

 

Legea nr. 44/2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Legea nr. 43/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Legea nr. 39/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 77/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Legea nr. 41/2017 pentru modificarea Legii nr. 164 din 24 iunie 2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole

Consultați și descărcați documentul.

Solicitați consultanților Presadebusiness.ro o analiză în raport cu afacerea dumneavoastră.

 

Următoarea serie – cu actualizările de rigoare –  va fi publicată Miercuri, 12 aprilie 2017.

Similar Articles

Proiecte legislative R...   Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a publicat Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea OUG nr. 23/2004 privind stabilirea
Proiecte legislative R...   Ministerul Finanțelor Publice a publicat Proiectul de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 207 a fost publicată Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale. Consultați și descărcați documentul. Solicitați
Proiecte legislative R...   Ministerul Finanțelor Publice a publicat Proiectul de Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale și pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 171 a fost publicat Ordinul emis de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale privind nominalizarea punctelor de debarcare și centrelor de
Ce duce la o viață bun...   Ne dorim să deschidem seria “Know-How” cu un editorial pe o temă care, aparent, n-are prea mare legătură cu businessul sau cariera noastră. Doar aparent… Dr. Robert
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 a fost publicată Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Consultați și descărcați documentul. Solicitați consultanților Presadebusiness.ro
Proiecte legislative R...   Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat Proiectul de Ordonanță de urgență privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente. Data limită pentru trimiterea
Alerta legislativă ̵...   În Monitorul Oficial, Partea I nr. 148 a fost publicată Hotărârea adoptată de Colegiul Medicilor Veterinari privind modificarea Hotărârii Congresului Național al Medicilor Veterinari nr. 3/2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *